Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Grundstudier » Branschspecifika studier » Entreprenörskap

Entreprenörskap

Utförandeplaner
Kod: VK16ES01
Namn: Entreprenörskap
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 9    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom respektive bransch
• ha förståelse för företagande och entreprenörskap
• ha förståelse om finansieringssystem inom den kreativa branschen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen