Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Grundstudier » Branschspecifika studier » Nutidskonst och design

Nutidskonst och design

Utförandeplaner
Kod: VK16ND01
Namn: Nutidskonst och design
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till och kan definiera nutidskonstens och designens mångfald
• kunna ge en överblick av det samtida konst- och designfältet
• kunna föra en kommunikation gällande nutidskonsten och designens koppling till konsthistoriens tradition
• kunna gör en tolkning av nutidskonstens och designens uttryck, form och innehåll
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen