Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Grundstudier » Branschspecifika studier » Konsthistoria 2

Konsthistoria 2

Utförandeplaner
Kod: VK16KH02
Namn: Konsthistoria 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till begrepp och tankegångar gällande 1900-talets konstscen
• ha en förståelse gällande innehåll, form och uttryck
• behärska ett analytiskt och reflektivt tänkande
• kunna definiera visuell kultur och utmaningarna inom området
• ha förmågan att i grupp och individuellt göra en tolkning av konstnärliga uttryck och dess koppling till tid och rum
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen