Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Grundstudier » Branschspecifika studier » Kulturkunskap

Kulturkunskap

Utförandeplaner
Kod: VK16KK01
Namn: Kulturkunskap
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till och utvecklar en förståelse för kulturbegreppet utgående från ett brett perspektiv
• ha en förståelse för kulturens komplexitet i en social och samhällelig kontext
• ha förmågan att tillämpa principerna för en hållbar kulturell utveckling
• utveckla en förståelse för samtidskulturen
• ha förmåga att i grupp konstruktivt tolka samtiden
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen