Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Grundstudier » Branschspecifika studier » Konsthistoria 1

Konsthistoria 1

Utförandeplaner
Kod: VK16KH01
Namn: Konsthistoria 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till och kan definiera konsthistoriens tradition med fokus på den äldre konsthistorien
• ha en förståelse för uttryck, form och innehåll i relation till olika tidsepoker
• kunna tolka och identifiera det övergripande konsthistoriska materialet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen