Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Branschspecifika studier

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Branschspecifika studier
SP totalt: 24
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 6    År 3: 12    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen