Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

 

Svenska

Utförandeplaner
Kod: YH10SV01
Namn: Svenska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna kommunicera muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt
• ha kunskap i informationssökning med betoning på bibliotekets databaser
• kunna använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande
• kunna kommunicera både muntligt och skriftlig på ett för arbetslivet ändamålsenligt sätt
• Studeranden med finska som skolbildningsspråk ska uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att dessa studerande bör visa nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen