Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Grundstudier » Allmänna studier » Introduktion till högskolestudier

Introduktion till högskolestudier

Utförandeplaner
Kod: VK16IN01
Namn: Introduktion till högskolestudier
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till sin egen högskola och enhet
• reflektera över studier, läroplaner och studiernas struktur
• känna till olika studieformer och metoder samt verktyg för inlärning
• kanna använda Novias informationskanaler
• ha tillräckliga kunskaper i IKT för att avlägga studier
• kunna studera såväl individuellt som i grupp
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen