Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 26

Atelje-/projektarbete. BA-studier 26

Utförandeplaner
Kod: BD16BA26
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 26
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- ha genomfört och redovisat ett i förväg överenskommet konstprojekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Bildkonstnär
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen