Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 21 (Skulptur 3, Konstgrafik 3)

Atelje-/projektarbete. BA-studier 21 (Skulptur 3, Konstgrafik 3)

Utförandeplaner
Kod: BD16BA21
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 21 (Skulptur 3, Konstgrafik 3)
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Atelje-/projektarbete. BA-studier 20
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- summera vikten av ett teoretiskt forskningsarbete och litteraturstudier.
- klassificera och se sitt arbete som helheter och/eller serier
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Bildkonstnär
Anmärkningar: Ateljéarbete. Eget arbete / parallell med skulptur och grafikverkstad.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen