Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 20 (Teckning 3, Måleri 3)

Atelje-/projektarbete. BA-studier 20 (Teckning 3, Måleri 3)

Utförandeplaner
Kod: BD16BA20
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 20 (Teckning 3, Måleri 3)
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Atelje-/projektarbete. BA-studier 19
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- kategorisera ett regionalt, nationellt och internationellt konstperspektiv.
- strukturera, planera och presentera ett helt eget lärdomsprovsprojekt.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Bildkonstnär
Anmärkningar: Ateljéarbete. Eget projekt / parallell med teckning och måleriverkstad


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen