Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 19

Atelje-/projektarbete. BA-studier 19

Utförandeplaner
Kod: BD16BA19
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 19
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Atelje-/projektarbete. BA-studier 18
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- mäta och behärska egna konstnärliga processer.
- granska sin omgivning på ett kritiskt och konstruktivt sätt.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Bildkonstnär
Anmärkningar: Ateljéarbete. Eget projekt


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen