Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 17 (Workshop 2)

Atelje-/projektarbete. BA-studier 17 (Workshop 2)

Utförandeplaner
Kod: BD16BA17
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 17 (Workshop 2)
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Atelje-/projektarbete. BA-studier 16
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande. - självständigt lägga upp projekt, planera och hantera helheter.
- kritisera och föra samtal i samband med föreläsningsserien Artist Talk för att kunna ifrågasätta.

Workshop:
- producera i samband med en workshop sitt eget bidrag i form av en performance, happening eller installation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Bildkonstnär
Anmärkningar: Ateljéarbete. Parallell med BA 7 / workshop


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen