Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 15

Atelje-/projektarbete. BA-studier 15

Utförandeplaner
Kod: BD16BA15
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 15
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Atelje-/projektarbete. BA-studier 14
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- reflektera och analysera eget och andras arbete.
- identifiera samhällsperspektivet i konstnärens arbete och kunna arbeta i samhälleliga projekt.
- spegla sitt egna uttryck i konsthistorien och i samtidskonsten.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Bildkonstnär
Anmärkningar: Ateljéarbete. Eget projekt


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen