Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Praktik » Praktik » Praktik 2, Inredningsdesign

Praktik 2, Inredningsdesign

Utförandeplaner
Kod: ID16PR02
Namn: Praktik 2, Inredningsdesign
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Praktik 1, Inredningsdesign
Kursspecifika kompetenser: Kan tillämpa sina kunskaper i arbetslivet
Kan ta del av olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
Förstår principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta inom olika arbetsgrupper
Kan tillämpa branschens arbets- och produktionsmetoder
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: annat
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen