Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 14 (Konstgrafik 2)

Atelje-/projektarbete. BA-studier 14 (Konstgrafik 2)

Utförandeplaner
Kod: BD16BA14
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 14 (Konstgrafik 2)
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- inneha förmåga att aktivt följa med fenomen inom konsten.
- föreslå och analysera själv egna konstnärliga processer.

Konstgrafik: - urskilja viktiga historiska riktningar inom grafik
- välja sitt uttrycksätt inom konstgrafik så att man tar ansvar för en hållbar utveckling.
- igenkänna konstgrafikens olika material, tekniker, verktyg och arbetarskydd i teori och praktik
- värdera vikten av lekfullhet inom trycktekniker och konstgrafik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Bildkonstnär
Anmärkningar: Ateljéarbete. Parallell med BA 4 /konstgrafik (valbart)


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen