Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 13 (Skulptur 2)

Atelje-/projektarbete. BA-studier 13 (Skulptur 2)

Utförandeplaner
Kod: BD16BA13
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 13 (Skulptur 2)
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Atelje-/projektarbete. BA-studier 12
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- vara del i en diskurs i olika situationer inom sin egen bransch.
- vara verksam både individuellt och i grupp (t.ex. gruppdynamik-projekt).

Skulptur: - urskilja viktiga riktningar inom skulptur
- välja sitt uttrycksätt inom skulpturen så att man tar ansvar för en hållbar utveckling.
- igenkänna skulpturens olika, syften material, tekniker, verktyg och arbetarskydd i teori och praktik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Bildkonstnär
Anmärkningar: Ateljéarbete. Parallell med BA 3 / skulptur (valbart)


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen