Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 12 (Måleri 2)

Atelje-/projektarbete. BA-studier 12 (Måleri 2)

Utförandeplaner
Kod: BD16BA12
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 12 (Måleri 2)
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Atelje-/projektarbete. BA-studier 11
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- kategorisera enskilda delar i ett konstnärligt arbete. T.ex. med enskilda målningar, enskilda skulpturala verk, korta videoverk eller ett visst samfundsarbete.

Måleri:
- kunna genom måleriet urskilja konstfältet och offentligt visa upp resultat av eget arbete.
- summera iakttagelser och tolkningar av omgivningen och bearbeta resultatet till olika former av koncept och formella resultat.
- sammanfatta måleriet som företeelse, dess traditioner samt rådande samtida fenomen.
- ta i användning metoder för visuell framställning av färg, form, plats och tid
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Bildkonstnär
Anmärkningar: Ateljéarbete. Parallell med BA 2 / måleri (valbart)


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen