Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » Fördjupningsprojekt 2

Fördjupningsprojekt 2

Utförandeplaner
Kod: ID16FP02
Namn: Fördjupningsprojekt 2
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Fördjupningsprojekt 1
Kursspecifika kompetenser: Kan självständigt utföra krävande formgivningsuppdrag inom sin egen bransch
Har förmåga att reflektera och analysera objektivt kring branschen det egna arbetet
Kan fatta beslut och lösa problem på ett hållbart sätt
kan fungera som inredningsdesigner i mångprofessionella team
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen