Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » Fördjupningsprojekt 1

Fördjupningsprojekt 1

Utförandeplaner
Kod: ID16FP01
Namn: Fördjupningsprojekt 1
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Profilering 1
Kursspecifika kompetenser: Kan förutse framtida förändringar och utveckla verksamhetsmiljön i enlighet med dem
Förstår kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
Fördjupar sin förståelse av de processer som formgivning och inredningsdesign innebär
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen