Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » Inredningsplanering 4

Inredningsplanering 4

Utförandeplaner
Kod: ID16IP04
Namn: Inredningsplanering 4
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Inredningsplanering 3
Kursspecifika kompetenser: Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

beakta branschens byggtekniska kriterier
förstå användarorienterad planering och ergonomins betydelse i rumslig gestaltning
göra ändamålsenliga material- och färgval
tillämpa sina kunskaper inom både privat och offentlig miljö
omsätta formgivarens ekologiska, ekonomiska och estetiska ansvar
använda sig av branschens metoder och kunna kommunicera med branschfolk och övriga aktörer
självständigt lösa visuella, tekniska och funktionella uppgifter
självständigt planera fungerande helheter inom inredningsplanering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen