Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » 3 D 2

3 D 2

Utförandeplaner
Kod: ID16DD02
Namn: 3 D 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: 3 D 1
Kursspecifika kompetenser: Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

på ett ändamålsenligt sätt behärska och effektivt använda dataprogram
självständigt använda verktyget
visualisera sin idé och produkt för tillverkare
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen