Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » Auto CAD 2

Auto CAD 2

Utförandeplaner
Kod: ID16AC02
Namn: Auto CAD 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Auto CAD 1
Kursspecifika kompetenser: Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

Fördjupa sig inom dataprogrammet
tillämpa kunskaperna inom det egna planeringsarbetet
behärska visuella presentationsmetoder som en del av planeringens processer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen