Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » Byggnadslära 1

Byggnadslära 1

Utförandeplaner
Kod: ID16BL01
Namn: Byggnadslära 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

grunderna i olika byggnadstekniker, både nya och traditionella
grunderna i olika benämningar och konstruktioner
välja ändamålsenliga material och förstå deras egenskaper
reflektera kring materialens miljöpåverkan och hållbarhet
använda olika informationskanaler inom branschen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen