Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » Materiallära 2

Materiallära 2

Utförandeplaner
Kod: ID16ML02
Namn: Materiallära 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

förstå betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet
tillämpa sin materialkunskap inom inredningsdesignen och behärskar användningen av materialen ändamålsenligt
använda materialet ekologiskt och ekonomiskt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen