Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » Produkttillverkning 1

Produkttillverkning 1

Utförandeplaner
Kod: ID16PT01
Namn: Produkttillverkning 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Produktplanering 1
Trä- och metallverkstad
Kursspecifika kompetenser: Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

utgående från tidigare erhållna tekniska kunskaper och materialkunskap tillverka sin egen produkt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen