Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » Inredningsplanering 3

Inredningsplanering 3

Utförandeplaner
Kod: ID16IP03
Namn: Inredningsplanering 3
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inredningsplanering 2
Kursspecifika kompetenser: Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

göra ändamålsenliga material- och färgval utgående från planerings objekt
tillgodose specialbehov inom ramarna för rumslig planering
kan tillämpa sina kunskaper inom både privat och offentlig miljö
förstår formgivarens ekologiska, ekonomiska och estetiska ansvar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen