Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » Inredningsplanering 2

Inredningsplanering 2

Utförandeplaner
Kod: ID16IP02
Namn: Inredningsplanering 2
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inredningsplanering 1
Kursspecifika kompetenser: Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

förstår metoderna för kreativ problemlösning
presentera sina idéer
förstår betydelsen av kvalitet som en väsentlig del av planeringsarbetet
förstår användarorienterad planering och ergonomins betydelse i rumslig gestaltning
ta hänsyn till helhetstänkande i planering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen