Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » Presentationsportfolio 1

Presentationsportfolio 1

Utförandeplaner
Kod: ID16PP01
Namn: Presentationsportfolio 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Visuell kommunikation
Kursspecifika kompetenser: Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna

visuellt och verbalt presentera sina idéer och produkter
förstå den visuella och verbala kommunikationens mål och medel
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen