Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » 3 D 1

3 D 1

Utförandeplaner
Kod: ID16DD01
Namn: 3 D 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: 3D-visualisering
Kursspecifika kompetenser: Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna behärska

3D-programmet med ingående och kan tillämpa kunskaperna inom inredningsplanering
Samt behärska visuella presentationer i 3D
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen