Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Formgivare (YH), inredningsdesign » Yrkesstudier, inredningsdesign » Inredningsdesign » Färg och rum 1

Färg och rum 1

Utförandeplaner
Kod: ID16FR01
Namn: Färg och rum 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Visuell kommunikation
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna

iaktta, använda och utvärdera färg och form samt förstå deras förhållanden som grund för formgivningsarbetet
förstå färgernas psykiska och fysiska inverkan
använda färgerna funktionellt och visuellt i sitt eget arbete
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Formgivare, inredningsdesign
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen