Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 10

Atelje-/projektarbete. BA-studier 10

Utförandeplaner
Kod: BD16BA10
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 10
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Atelje-/projektarbete. BA-studier 10
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- ställa egna uttryck i relation till konsthistorien och i samtidskonsten.
- utvärdera den aktuella handledningsprocessen.
- planera inför enskild handledning och tutortillfällen.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar: Ateljéarbete. Eget projekt


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen