Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 11 (Teckning 2)

Atelje-/projektarbete. BA-studier 11 (Teckning 2)

Utförandeplaner
Kod: BD16BA11
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 11 (Teckning 2)
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Atelje-/projektarbete. BA-studier 9
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- värdera vikten av teoretisk forskning och litteraturstudier
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar: Ateljéarbete. Parallell med BA 1 - teckning (valbart)


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen