Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 9

Atelje-/projektarbete. BA-studier 9

Utförandeplaner
Kod: BD16BA09
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 9
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Atelje-/projektarbete. BA-studier 8
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- summera sin kapacitet, sina erfarenheter och de egna uttrycksformernas möjligheter i en visuell kultur.
- identifiera utmaningarna inom ett bildkonstfält som blir allt bredare.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar: Ateljéarbete. Eget projekt


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen