Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 6

Atelje-/projektarbete. BA-studier 6

Utförandeplaner
Kod: BD16BA06
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 6
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Atelje-/projektarbete. BA-studier 5
Kursspecifika kompetenser: Ateljéarbete. Eget projekt Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- värdera betydelsen i att behärska abstrakta utgångspunkter för bildkonst samt visuellt utnyttja kreativitet och de egna uttrycksformernas möjligheter visuellt.
- sammanfatta vikten av att göra tekniska val utgående från idé och koncept.
- utveckla ett eget arbete för att finna ett eget uttryck
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen