Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 5 - Koncept-laboratorium

Atelje-/projektarbete. BA-studier 5 - Koncept-laboratorium

Utförandeplaner
Kod: BD16BA05
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 5 - Koncept-laboratorium
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Atelje-/projektarbete. BA-studier 4
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande - värdera betydelsen i att behärska abstrakta utgångspunkter för bildkonst samt visuellt utnyttja kreativitet och de egna uttrycksformernas möjligheter visuellt.

Konceptuellt laboratorium - Workshop:
- Kunna, såväl individuellt som i grupp, skapa koncept och anpassade presentationsformer
- Kunna utveckla idén genom experimentella, forskande metoder och processer
- Förstå kontextuell påverkan.
- Förstå den konceptuella betydelsen i en sammanhängande grupp av arbeten
- Förstå betydelsen av uttryck och medium samt presentationen i relation till konceptet.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar: Ateljéarbete med fokus på konceptuell bas i arbetet


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen