Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 8 - Workshop

Atelje-/projektarbete. BA-studier 8 - Workshop

Utförandeplaner
Kod: BD16BA08
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 8 - Workshop
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Atelje-/projektarbete. BA-studier 7
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- förklara en workshops innebörd och arbetsmetoder.
- upptäcka olika möjligheter för ett workshoparbete.
- kunna tillämpa workshopmetoder för ett framtida eget konstnärligt arbete eller projekt
- avgöra sin egna roll inom en workshop.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar: Ateljéarbete. Workshop


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen