Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 4 - Konstgrafik

Atelje-/projektarbete. BA-studier 4 - Konstgrafik

Utförandeplaner
Kod: BD16BA04
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 4 - Konstgrafik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Atelje-/projektarbete. BA-studier 3
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- tolka och granska sin omgivning på ett kritiskt och konstruktivt sätt.
- planera inför enskild handledning och tutortillfällen.

Grafik:
- kunna tillämpa principerna för hållbar utveckling och materialresursering.
- kunna beskriva de för grafikverkstäder strikta rutinerna.
- sammanfatta konstgrafikens tekniker, verktyg och arbetarskydd.
- urskilja de flesta konstgrafiska tekniker.
- identifiera olika papperskvalitéer.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar: Ateljéarbete med fokus på konstgrafik / grafikverkstad.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen