Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 3 - Skulptur

Atelje-/projektarbete. BA-studier 3 - Skulptur

Utförandeplaner
Kod: BD16BA03
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 3 - Skulptur
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Atelje-/projektarbete. BA-studier 2
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- föra ett samtal och relatera till olika situationer om och kring sin egen bransch.
- avgöra praxis inom konstvärlden, samtida konstens fenomen och konsthistoriens traditioner.

Skulptur:
- igenkänna skulpturens kringliggande kunskapsområden som komposition, form och rum.
- tillämpa såväl avbildande som abstrakta och konceptuella utgångspunkter för skulptur.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen