Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 2 - Måleri

Atelje-/projektarbete. BA-studier 2 - Måleri

Utförandeplaner
Kod: BD16BA02
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 2 - Måleri
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Atelje-/projektarbete. BA-studier 1
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande. - upptäcka att konststudier handlar om en mognads- och förvandlingsprocess.
- utveckla en egen position och börja känna sig förtrogen och bekväm i en ateljémiljö.

Måleriverkstad: - igenkänna viktiga riktningar inom måleriet samt aktivt följa med samtiden inom måleriet.
- kunna sammanfatta måleriets syften, material, tekniker, verktyg och arbetarskydd i teori och praktik.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar: Ateljéarbete med fokus på måleri / måleriverkstad.

Ateljé och studio innebär ett sammanhängande arbete i alternativa rum s.s.:
målarateljéer
grafikverkstad
skulpturverksad
studio för rörlig bild
ljudstudio
metall- och träverksad
etc


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen