Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 7

Atelje-/projektarbete. BA-studier 7

Utförandeplaner
Kod: BD16BA07
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 7
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Atelje-/projektarbete. BA-studier 6
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- utvärdera en handledningsprocess.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen