Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Matematik » Differentialekvationer

Differentialekvationer

Utförandeplaner
Kod: TKV14MA05
Namn: Differentialekvationer
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Derivator och integraler
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 9984_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen