Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Hållbart ledarskap » Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap

Utförandeplaner
Kod: SHV14HL01
Namn: Ledarskap och medarbetarskap
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

Kan motivera ett etiskt medvetet ledarskap och kan analysera, kritiskt värdera och utveckla sitt personliga ledarskap häri

Kan analysera, tillämpa och kombinera moderna ledarskapsteorier – t.ex. hälsofrämjande, transformativt, resursförstärkande, positivt, delat ledarskap – i ett hållbart förändringsledarskap

Kan urskilja ett välfungerande och välmående arbetssamfund och kan analysera, tillämpa och planera metoder för att utveckla ett ansvarsfullt ledarskap och medarbetarskap

Kan relatera till och fungera enligt ett genus- och generationsmedvetet ledarskap
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH)
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen