Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Hållbart ledarskap » Hälsoekonomisk styrning och arbetsrätt

Hälsoekonomisk styrning och arbetsrätt

Utförandeplaner
Kod: SHV14HL02
Namn: Hälsoekonomisk styrning och arbetsrätt
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

Kan förklara och värdera grundläggande begrepp inom hälsoekonomi och hälsoekonomisk styrning så som effektivitet, produktivitet och ekonomiskt tänkande ur olika perspektiv

Kan beskriva budgeteringens och budgetuppföljningens grundläggande idé

Kan förklara sambandet mellan verksamhet och budget

Kan bedöma verksamheten utgående från aktuell lagstiftning och dokument som styr social- och hälsovård
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH)
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen