Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Processteknik » Anläggningsteknik

Anläggningsteknik

Utförandeplaner
Kod: ELA14PT01
Namn: Anläggningsteknik
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Processkemins grunder
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6508_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen