Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Regler- och systemteknik » Reglerteknikens grunder

Reglerteknikens grunder

Utförandeplaner
Kod: ELA14RE02
Namn: Reglerteknikens grunder
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Modellering och simulering
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6493_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen