Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Regler- och systemteknik » Modellering och simulering

Modellering och simulering

Utförandeplaner
Kod: ELA14RE01
Namn: Modellering och simulering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Derivator och integraler
Kursspecifika kompetenser: Se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6488_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen