Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Gemensamma yrkesstudier » Grunderna i elektroteknik » Elektroteknikens grunder, AC

Elektroteknikens grunder, AC

Utförandeplaner
Kod: ELA14ET02
Namn: Elektroteknikens grunder, AC
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Elektroteknikens grunder, DC, Geometri och vektorer
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6444_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen