Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Grundstudier » Ekonomi och arbetsliv » Allmän företagsekonomi

Allmän företagsekonomi

Utförandeplaner
Kod: TKV14FE01
Namn: Allmän företagsekonomi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Funktioner och ekvationer 1
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 6441_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen