Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Regler- och systemteknik

Regler- och systemteknik

Utförandeplaner
Kod: ELA14RE
Namn: Regler- och systemteknik
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- kan arbeta med matematiska modeller för vanliga tekniska och speciellt elektrotekniska processer
- kan välja och simulera regulatorer för vanliga processer
- kan designa, simulera och implementera avancerade regulatorer och regleralgoritmer för industriella processer
- förstår sig på, ser potentialen med och kan använda intelligenta (olinjära) system och algoritmer
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen